Můj život s ABC - ábíčkem

Můj život s ABC - Ábíčkem

Kniha Vlastislava Tomana Můj život s ABC – ábíčkem je ze zcela jiného žánru než autorova beletristická a komiksová tvorba. Je to ojedinělý pohled na historii vzniku a vývoje časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, se kterým Toman prožil třicet pět let svého života od jeho vzniku až na vrchol rozkvětu počátkem devadesátých let.

V knize můžete krok za krokem sledovat jak vznik časopisu pro mladé techniky a přírodovědce, tak i jeho názvu v roce 1956, a postupný přechod z měsíčníku na čtrnáctideník vybavovaný přílohami – déčky. Autor historii Ábíčka nepodává jako suché faktografické čtení, spíše vypráví a objasňuje zajímavosti, kterými časopis proslul, připomíná nepomíjivé zásluhy mnoha spolupracovníků a autorů, bez nichž by  – jak sám připomíná – časopis nikdy nebyl tím, čím se stal pro několik generací kluků i děvčat: kamarádem i rádcem!

Zajímavá je i pasáž věnovaná Jaroslavu Foglarovi-Jestřábovi, spisovateli a redaktorovi legendárního časopisu Mladý hlasatel a poválečného Vpředu, na který ABC do jisté míry navázalo mimo jiné i svými pionýrskými zájmovými kluby. Foglarovi pak umožnilo po dlouhém zákazu opět publikovat.

Knihu Vlastislava Tomana Můj život s ABC - ábíčkem(204 str.) vydalo Nakladatelství Ostrov, Praha, v roce 2005.

Průkaz Vlastislav Toman

 

První novinářská průkazka
Vlastislava Tomana z roku 1949